Slide A Tükör-képek portrésorozat arra vállalkozik,
hogy konzervatív értékközpontú,
széles körben elismert életművek bemutatásával
példát mutasson az érdeklődő közönségnek.

Az 5-10 perces portréfilmeken keresztül az ország minden pontjáról olyan lokálisan ismert embereket, tudósokat, művészeket, sportolókat, vallási személyeket mutatunk be, akiknek tevékenységük, hagyatékuk rendkívül inspiráló. A programban résztvevők mind a konzervatív gondolat mellett elkötelezett, jelentős életművel rendelkező, példaértékű szereplők, akik garantáltan hitelesen tudják átadni a konzervativizmus esszenciáját a nézőközönség számára.

„Nincs itt semmi varázslat. Minden reggel 6-kor felkel egy Auguszt, bemegy az üzletbe, elkezd pogácsát sütni vagy fagylaltot csinálni, kinyitja az üzletet, és ez így megy 150 éve.”

„Boldog ember az lesz, aki azzal foglalkozik az életében, ami őt igazán érdekli.”

„Hiszem azt, hogy a teremtés az az életünkben a legfontosabb igazság.”

„Minden napra ajánlok egy kis mosolyt!”

„A műveltség az olyan dolog, ami óhatatlanul is értékítélőképességet fejleszt, viszont könyvtárosként a könyvtárosnak értékítéletének nem szabad lenni.”

„Minden nemzet a múltjából él. Ha a múltat nem tiszteljük, akkor a jelent nem is érdemeljük meg.”

„Soha nem utasítanak vissza az emberek egy jó szót. Még a legmufurcabb ember is egy pillanatra elcsendesedik, ha jó szót hall.”

„A családban nagyon egy húron pendülünk, nagyon egyformán gondolkodunk. És én mindig mondom nekik: Gyerekek, munka! Ha a munka tisztességes, becsületes, kitartó, hosszantartó…, higgyétek el, hogy kifizetődik!”

„Nekem egyértelmű volt, hogy az ősök hagyatékának a továbbgondolása, megismerése, ápolása, továbbgörgetése a dolgom.”

„Istenen kívül mindenki felületes szemlélő.”

„Már édesapám annak idején tíz éves koromban megjövendölte, hogy ha bármikor szeretet nélkül kutatok, tudományt végzek, nem fog érni semmit – és ezt így éltem át, így tapasztaltam.”

„A kékcédulás választások után, a kommunizmus alatt a zsennyei kastélyt istállóvá alakították át meg szétlopták, majd a művészek – szobrászok, festők – elkezdtek oda beköltözni, ott alkotni. Tulajdonképpen ők mentették meg a kastélyt.”

„Ha a borász szereti a szőlőt, az érződik a boron is.”

„Sokszor mondják, hogy nagyon maradian és konzervatívan gondolkozik egy kézműves, és a mai modern világban ez egy teljesen halálra ítélt dolog. Én viszont úgy gondolom, hogy ez az egyetlen, tényleg fenntartható gondolkodás, amivel élni érdemes ebben a mai világban. Sok száz év, sok generáció felhalmozott tudását hordozzuk magunkkal.”

„Talán létezik egy olyan kategória is, hogy haladó konzervatív, aki megbecsüli a hagyományokat, sőt abból táplálkozik. A színpadi munkának nincs mindig látható eredménye, vagy legalábbis gyorsan elillan: magyarföldi templom viszont látható. Ott áll a mezőn közepén, a falu határában: az őrhajó békéje vár minden betérőt.”

„Egyszer csak találkoztam egy férfitekintettel, Kovács Gyula tekintetével, aki azt mondta: mentsük el a Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcshagyatékát, mert azt gondolom – fogalmazta ki ő –, hogy ha ez beindulna, az igazi nemzetmentő gondolat lenne.”

„Vegyék tudomásul, hogy nem csak az van, ami van, hanem ami alattunk van, az még fontosabb. Őrizzük és tiszteljük múltunk emlékeit!”

„Nem a név, hanem az, hogy mit alkottak, mit birtokoltak, mit csináltak meg. A művészet nem felesleges dolog, rengeteg vigasztalást, örömöt tud nyújtani az embernek, jó társaság is. E nélkül én biztos nem nagyon tudnék élni.”

„Ha sokféle tevékenysége van egy embernek, ami számára mindegyik fontos, akkor ezek előbb-utóbb összeállnak és egymást erősítik és létre tudják hozni az egészet.”

„Az összes dalos, játékos, énekes, táncos játékban nincs győztes és legyőzött, hanem az együttműködés öröme. Ez az, ami hiányzik a társadalmunkban.”

„A lemondás, hogyha annak van értelme, van célja, tehát nem csak úgy önmagáért, hanem valami másért, valami nagyobbért van, akkor az igazi belső szabadságra vezet.”

„Egy mesterembernek olyat kell tudni alkotni, ami olyan maradandó, hogy benne van a múltunknak az ápolása, a jelennek az építése a jövő számára, de olyan erősen, hogy mint gyökerek, az általunk jövő nemzedék kapaszkodni tudjon belé.”

„Nincs itt semmi varázslat. minden reggel 6-kor felkel egy Auguszt, bemegy az üzletbe, elkezd pogácsát sütni vagy fagylaltot csinálni, kinyitja az üzletet, és ez így megy 150 éve.”