Tanulmánykötet

Tanulmánykötetünk a Konzervatív Értékrend Program előadói és a kerekasztalbeszélgetések
résztvevői által írt tanulmányok gyűjteményeként szolgál. Nyomtatott-, és e-könyv formában
egyaránt elérhető lesz, illetve különböző online médiafelületeken is megosztásra kerül.

Konzervatív arcképek

Szerkesztette Frenyó Zoltán
Budapest, 2021.

Az egyes arcképek felépítése, tagolása: élete; művei; tanai; hatása; értékelése; irodalom.
75 arckép, 35 szerző.

Konzervatív kisenciklopédia

A konzervatív kisenciklopédiában az alapfogalmak letisztázása mellett a konzervatív
szemlélet modern törekvéseinek bemutatása is helyet kap. A könyv fő célja a konzervatív
gondolatmenet politikaelméleti, történeti, művelődéstörténeti, művészettörténeti és közgazdasági alapfogalmainak részletezése egyetemi oktatók és kutatók segítségével. A kisenciklopédia elérhető lesz a KÉP honlapján, illetve e-book formában is.