„A műveltség az olyan dolog, ami óhatatlanul is értékítélőképességet fejleszt, viszont könyvtárosként a könyvtárosnak értékítéletének nem szabad lenni.”

Tekintse meg interjúnkat!

Egyetemi tanulmányai befejezésétől folyamatosan oktatott a Szegedi
Tudományegyetemen. Régi magyar irodalomtörténetet, török kori történelmet,
művelődéstörténetet. 1989-ben megszervezte a szegedi könyvtárosképzést,
1996-ban megalapította a Művelődéstörténeti Intézetet. 2008-ban Egerben,
2010-ben Szegeden alapította meg a Kulturális Örökség Tanulmányok képzést, a
mai napig is részt vesz a szegedi oktatásban.
A doktori képzésbe művelődés- és olvasmánytörténeti programokkal
kapcsolódott be, Piliscsabán, Szegeden és Egerben. Ma az egri
Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja.
Meghívott professzor volt Párizsban három nagy iskolában is (École normale
supérieure, École pratiques des hautes études, École nationale des chartres a
Sorbonne), továbbá a bolognai, a jyväskyläi, a kolozsvári és az erlangeni
egyetemeken, de tartott órákat Bécsben is.
Forrásszinten több évtizeden át kutatta a magyarországi és erdélyi kora újkori
olvasmány- és könyvtártörténetet. Közel húsz könyvsorozatot alapított, többnek
ma is szerkesztője. A Magyar Könyvszemle főszerkesztője, részt vesz további öt
folyóirat szerkesztésében, illetve öt nemzetközi lapéban is, Brazíliától
Romániáig.
Tudományos közleményeinek száma ezer fölött van.
Egyetemi tanulmányai befejezése óta dolgozik könyvtárakban. A SZTE
Egyetemi Könyvtárban részt vett a kézirattár és a régi gyűjtemény
kialakításában, az anyag rendezésében. 1999 és 2009 között az Országos
Széchényi Könyvtár főigazgatója volt. Ma az MTA Könyvtár, Levéltár és
Információs Központ főigazgatója. A Magyar Elektronikus Könyvtárat – amely
könyvtárosok öntevékenysége alapján jött létre – a nemzeti könyvtár részévé
tette. Ma a MEK Egyesület elnöke.
Vezetésével az Akadémián létrejött az ország legnagyobb digitális tudományos
könyvtára (REAL). Részt vett az EUROPEANA megszervezésében, a The
European Library igazgatótanácsi tagja volt a szervezés idején. Résztvevője volt
az európai akadémiai digitális kapu koncepcióját kidolgozó testületnek.
Számos nagy könyvtár tudományos tanácsának tagja (Strasbourg, Vatikán,
Moszkva, Martin, Kolozsvár) és több európai könyvtári bizottságnak is.
Kezdetektől figyelt a határokon kívüli magyar tudományosságra. A
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság főtitkára volt, ma társelnöke. A
Gróf Mikó Imre Alapítvány elnökeként az Erdélyi Múzeum Egyesület
tudományos programjait segíti és részt vesz az MTA Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottság munkájában is. Külön programot indított és vezet a 
szétszóródott régi magyar könyvtárak állományának katalogizálására, közös 
adatbázis szervezésére. Munkáját számos alkalommal ismerték el. A francia és
az olasz kultúra 
lovagja, több egyetem, egyház és kutatóműhely kitüntetettje. A Magyar Köztársaság Tisztikeresztje tulajdonosa, Széchenyi-díjas, az Akadémiai
Emlékérmet is megkapta.

Hozzászólások

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük