Tükör-képek

Monok István

„A műveltség az olyan dolog, ami óhatatlanul is értékítélőképességet fejleszt, viszont könyvtárosként a könyvtárosnak értékítéletének nem szabad lenni.” Tekintse meg interjúnkat! Egyetemi tanulmányai befejezésétől folyamatosan oktatott a SzegediTudományegyetemen. Régi magyar irodalomtörténetet, török kori történelmet,művelődéstörténetet. 1989-ben megszervezte a szegedi könyvtárosképzést,1996-ban megalapította a Művelődéstörténeti Intézetet. 2008-ban Egerben,2010-ben Szegeden alapította meg a Kulturális Örökség Tanulmányok képzést, amai napig …

Monok István Read More »

Szűcs Imre

„Minden nemzet a múltjából él. Ha a múltat nem tiszteljük, akkor a jelent nem is érdemeljük meg.” Tekintse meg interjúnkat! Karcagi születésű vagyok. 1963-ban lettem a Népművészeti és Háziipari Szövetkezet tanulója, melynek Budapesten volt a székhelye. A gyakorlati időt a karcagi Kossuth-díjas fazekasmesternél, Kántor Sándornál töltöttem. 1965-ben jó eredménnyel szakmunkás bizonyítványt szereztem. Ezt követően még …

Szűcs Imre Read More »

Hubai Imre

„Soha nem utasítanak vissza az emberek egy jó szót. Még a legmufurcabb ember is egy pillanatra elcsendesedik, ha jó szót hall.” Tekintse meg interjúnkat! 1974-ben született Karcagon. 1992-ben érettségizett Szolnokon, a KiliánGyörgy Repülőgép Szerelő és Repülőgép Műszerész Tiszthelyettes KépzőSzakközépiskolában.1993-ban családjával mezőgazdasági vállalkozást alapított. 1999 ótamezőgazdasági egyéni vállalkozó, 2001-től családi gazdálkodó. 2003-banvégzett a SZIE Kertészettudományi Karán, …

Hubai Imre Read More »

Horváth Zoltán

„A családban nagyon egy húron pendülünk, nagyon egyformán gondolkodunk. És én mindig mondom nekik: Gyerekek, munka! Ha a munka tisztességes, becsületes, kitartó, hosszantartó…, higgyétek el, hogy kifizetődik!” Tekintse meg interjúnkat! Mohácson születtem 1970-ben. Az általános iskola elvégzése után Budapestenfolytattam a középiskolai tanulmányaimat és 1988-ban érettségiztem a Szerb-Horvát Tanítási Nyelvű Gimnáziumban. Egy év katonaság után a ZágrábiTudományegyetemen, …

Horváth Zoltán Read More »

Lovász Irén

„Nekem egyértelmű volt, hogy az ősök hagyatékának a továbbgondolása, megismerése, ápolása, továbbgörgetése a dolgom.” Tekintse meg interjúnkat! Népdalénekes, néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa, a Károli GáspárReformátus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemidocense. Akadémiai tudományos fokozatát 1995-ben szerezte, disszertációjánakcíme: Szakrális kommunikáció. 1961. április 11-én Karcagon született. Egyalföldi magyar családban nőtt fel, ahol az éneklés a mindennapok természetesrésze …

Lovász Irén Read More »

Temesi Ferenc

„Istenen kívül mindenki felületes szemlélő.” Tekintse meg interjúnkat! 1949-ben születtem Szegeden. Ott végeztek velem az iskolák is. Egy halálosautószerencsétlenség miatt hagytam el szülővárosomat 1974-ben. AzótaBudapesten élő szegedi író vagyok. Műveim:Látom, nekem kell lemennem (elbeszélések, 1977, 2019)Por (regény, 1986-87, 2017)Harmadik könyv (novellák, esszék, 1988, 2016)A szív böjtje (kisregény, novellák, tárcák, 1991)Híd (regény, 1993, 2020)Pest (regény, 1996, …

Temesi Ferenc Read More »

Orosz Atanáz

„Már édesapám annak idején tíz éves koromban megjövendölte, hogy ha bármikor szeretet nélkül kutatok, tudományt végzek, nem fog érni semmit – és ezt így éltem át, így tapasztaltam.” Tekintse meg interjúnkat! Nyíregyházán születtem 1960. május 11-én. Nyírparasznyán nőttem fel,ahonnan 1974-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba kerültem. Ott 1978-banérettségiztem. Rögtön utána felvettek görögkatolikus papnövendéknek, és ősszela Központi …

Orosz Atanáz Read More »

Weiner-Sennyey Tibor

„A kékcédulás választások után, a kommunizmus alatt a zsennyei kastélyt istállóvá alakították át meg szétlopták, majd a művészek – szobrászok, festők – elkezdtek oda beköltözni, ott alkotni. Tulajdonképpen ők mentették meg a kastélyt.” Tekintse meg interjúnkat! 1981-ben születtem Egerben. Eddig tizenhárom önálló kötetem jelent meg, legutóbb 2019-ben a Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és …

Weiner-Sennyey Tibor Read More »

Taschner Kurt

„Ha a borász szereti a szőlőt, az érződik a boron is.” Tekintse meg interjúnkat! 1972-ben születtem. Több generációra visszavezethető poncichter család örököseként szívtammagamba a szőlőtermesztés és a borkészítés tudományát. Kezdetben csak édesapámatfigyeltem, vele dolgoztam a szőlőben, aztán vendéglátó szakközépiskolában tanultam, utánafőiskolát végeztem, majd voltam szállodaportás, személyi titkár, lízing ügyintéző, végül pedigbeadtam a derekam, és elvégeztem …

Taschner Kurt Read More »

Albert Attila

„Sokszor mondják, hogy nagyon maradian és konzervatívan gondolkozik egy kézműves, és a mai modern világban ez egy teljesen halálra ítélt dolog. Én viszont úgy gondolom, hogy ez az egyetlen, tényleg fenntartható gondolkodás, amivel élni érdemes ebben a mai világban. Sok száz év, sok generáció felhalmozott tudását hordozzuk magunkkal.” Tekintse meg interjúnkat! 1975-ben születtem Szentgotthárdon. Családom …

Albert Attila Read More »