Orosz Atanáz

Görögkatolikus megyéspüspök

 

A Tükör-Képek című portrésorozat egyik gyöngyszemében Orosz Atanáz, miskolci görögkatolikus püspök mesél az életéről, a Szentírás és a nyelvek kapcsolatáról, illetve a szeretet fontosságáról.

Ő mindvégig a Gondviselés vezetését elfogadva és szem előtt tartva állt a hivatásához, egyházi tevékenységéhez. Nincs ez másképp az elmúlt 10 évében sem, amióta megyéspüspöként szolgál. Biztatóan beszél az Egyházuk jelenéről is: „Az elmúlt években olyan kisugárzása lett Egyházunknak, amely a tanuló ifjúságot is, az egyetemistákat is, és a fiatal felnőtteket is megérinti.” Örök célja, hogy Krisztus Egyháza az új egyházmegyéjében is felvirágozzon.

Tanulmányait a pannonhalmi bencéseknél kezdte el, amelyet utólag is jó döntésnek tart. Talán elsőre furcsának tűnhet, hogy valaki görögkatolikusként bencés iskolába járjon, ám Orosz Atanáz életében épp ez lehetett a szikra az ő hitének és vallásának elmélyítésében. Hamar elkezdett nyelveket tanulni, amire olyan kiemelkedően művelt és hiteles atyák tanították, mint Csóka Gáspár és Söveges Dávid. Korán megismerkedett és megtanult ógörögül, latinul, németül és franciául is. Az atyák példája és tanításaik egy életre meghatározták a jövőjét.

Kiemeli, hogy az Úristen kinyilatkoztatása először héber, majd görög nyelven fogalmazódott meg. Hozzáteszi, hogy: „Akik görögül olvassák az Isten Igéjét, olyan előnyben vannak másokhoz képest, amit el sem tudunk képzelni így egyszerű magyar fejjel.” A püspök szerint az első századi görög atyák életszemlélete és lelkisége olyan jelentős (nem elfeledve, hogy ők még eredeti nyelven olvasták a Szentírást), hogy a mai világban felmerülő kérdésekben és kihívásokban is vissza kell hozzájuk nyúlni, hiszen az ő gondolkodásuk választ adhat rá. Erre a felismerésre Antiochiai Theophilosz könyveinek újrafordítása közben döbbent rá. Mind a lelkipásztori feladatok mivoltát, az élet védelmét, Isten létezésének hirdetését megtalálni a múlt tanításaiban. Gondolatai egybecsengenek a konzervatív gondolkodás lényegével: „Újra meg újra visszatérek a gyökerekhez, mert mai kérdésekből is ezekből a gyökerekből lehet igazán tartós választ adni.”

 

Pappá szentelésekor Szent Pál Szeretethimnuszából választott mottót: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”. Ezt egész életében megtapasztalta.

„Már édesapám annak idején tízéves koromban megjövendölte, hogy ha bármikor szeretet nélkül kutatok, tudományt végzek, nem fog érni semmit – és ezt így éltem át, így tapasztaltam.”

Orosz Atanáz püspök szívhez szólóan beszél mindvégig a krisztusi szeretet földi megnyilvánulásáról, illetve az Ő személyes Istenkapcsolatáról. Püspöki kinevezésekor ezekre reflektálva választotta magának a 17. zsoltár kezdő szavait: „Szeretlek Téged, Uram!” Érdekesség, hogy ugyanez volt a jelmondata Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus püspöknek is, akit hitéért végeztek ki Kárpátalján.

Felemelő gondolatait a remény jegyében zárja:

„Szent Pálnak a szavai mindig visszhangoznak, hogy ma még csak tükör által homályosan, de akkor majd színről színre szeretnénk az Istenlátást a maga teljességében megtapasztalni. Ott és akkor, ahol a Jóisten ezt majd megengedi.”

Orosz Atanáz görögkatolikus megyéspüspök nagytudása, szerénysége és vallomásos őszintesége nem csak a görögkatolikus felekezet, de az egész ökumenikus egyház számára példaként kell szolgálnia.

A teljes interjú itt tekinthető meg:

Brückner Ádám

Hozzászólások

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük